Pracownicy AMW

Zasady wyjazdów Pracowników w ramach programu Erasmus +  w AMW na rok 2017/2018

 1. Wymiana pracowników uczelni realizowana jest wyłącznie z uczelniami z krajów uczestniczących w Programie Erasmus +, z którymi AMW posiada obowiązujące umowy dwustronne.
 2. Przed wyjazdem kandydat składa u koordynatora ds. Erasmus + następujące dokumenty :
 • Uzgodniony z uczelnią partnerską program nauczania - Individual Teaching Programme – dla nauczycieli wyjeżdżających w celu wykładania przedmiotu wraz z odpowiednimi podpisami,
 • Uzgodniony z uczelnią partnerską program - Individual Work Programme – dla pracowników uczelni wraz z odpowiednimi podpisami.
 1. Wypełniony Formularz aplikacyjny.
 2. Konspekt wykładu w przypadku kategorii nauczycieli wyjeżdżających w celu wykładania przedmiotu.
 3. Liczbę pracowników na wyjazdy i wysokość dofinansowania poszczególnych krajów określa corocznie Rektor Uczelni przy konsultacji z koordynatorem ds. Erasmus + .
 4. Po otrzymaniu kompletnych dokumentów zbiera się komisja, aby rozpatrzyć wnioski.
 5. Liczba miejsc jest ograniczona.
 6. Zakwalifikowany pracownik uczelni otrzymuje na wyjazd dofinansowanie (stypendium) z programu Erasmus, które przyznawane jest w oparciu o uczelniane zasady finansowania. Wysokość  dofinansowania co roku ulega zmianie i ustalana jest zgodnie z zasadami programu.
 7. Z każdym pracownikiem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus + zostanie sporządzona pisemna Umowa finansowa, którą sporządza koordynator ds. Erasmus +.
 8. Po powrocie należy dostarczyć Certyfikat, czyli dokument wydany przez uczelnię przyjmującą poświadczający czas pobytu w tej instytucji.
 9. Po powrocie należy również wypełnić sprawozdanie on-line EU Survey, do którego link otrzyma Pracownik e-mailem.
 10. Więcej informacji znajdą Państwo w załącznikach poniżej. 

      Stawki finansowe:

     Tabela  

      Zgłoszenie:

      Formularz zgłoszeniowy

      Dokumenty do pobrania:

 1. II.7.2-Annex-HEHE-INTL-Staff-Mobility-Agreement_training_integr_2017
 2. II.7.1-Annex-HEHE-INTL-Staff-Mobility-Agreement-teaching_integr_2017