List motywacyjny

Czym jest list motywacyjny?
List motywacyjny jest uzupełnieniem CV. Daje Ci on możliwość zaprezentowania swojej osoby, a zwłaszcza swoich zalet !
Dobrze przygotowany list motywacyjny jest tak samo waży ja CV. Dokumenty te dają Tobie większe prawdopodobieństwo o zakwalifikowanie Cię do kolejnych etapów rekrutacji.

List motywacyjny powinien dostarczyć potencjalnemu pracodawcy odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Jakim stanowiskiem lub obszarem zawodowym jesteś zainteresowany?
    W tym miejscu należy podać stanowisko pracy, które Cię interesuje
  2. Dlaczego starasz się właśnie o to stanowisko?
    Jest to bardzo ważna informacja dla potencjalnego pracodawcy, więc przyłóż się do tego. Przekonaj pracodawcę dlaczego aplikujesz właśnie na to stanowisko i dlaczego twoim zdaniem będziesz dobrym pracownikiem. Jednak nie polecam banałowych form typu : „Zawsze interesowała mnie praca na tym stanowisku”. Lepszym rozwiązaniem będzie napisać pod jakim względem ta praca jest dla Ciebie ciekawa, czy masz odpowiednie kwalifikacje na to stanowisko nabyte podczas np.praktyk, jakie posiadasz cechy, które mogą być pożądane na tym stanowisku. 
  3. Dlaczego wiążesz swoją karierę zawodową z daną firmą?
    Uwaga ta informacja jest równie ważna co poprzednia. Jak wiadomo pracodawcy lubią wiedzieć, że znasz firmę, wiesz czym się zajmuje i świadomie wybrałeś właśnie tą konkretną firmę. Dlatego jeśli szukasz pracy w dużej międzynarodowej firmie Dlatego jeżeli poszukujesz pracy np. w dużej międzynarodowej firmie, musisz przekonać pracodawcę, że planujesz swoją karierę związać ze środowiskiem międzynarodowym, jeżeli natomiast cenisz sobie pracę w niewielkiej lokalnej firmie – także powinieneś to zaznaczyć.

Co powinien zawierać list?
- dane osobowe i datę: imię, nazwisko, adres i nr telefonu – w lewym górnym rogu, równolegle do
nich – data,

- adresat: imię, nazwisko, tytuł osoby oraz nazwę firmy, do której wysyłany jest list motywacyjny,
- zwrot grzecznościowy: „Szanowny Panie, Szanowna Pani, Szanowni Państwo”,
- właściwa część listu, czyli odpowiedzi na pytania, o których pisaliśmy powyżej,
- zakończenie: zwrot „Z poważaniem” i własnoręczny podpis.

Jak powienien wyglądać list motywacyjny?
- należy starać się, aby list motywacyjny napisany był na 1 stronie, (ewentualnie na 2 stronach),
- list motywacyjny powinien być napisany czytelną, standardową czcionką, na białym papierze i bez zbędnych ozdobników i podpisany własnoręcznie; lub też w całości napisany odręcznie,

Jaką powinien zawierać treść ?
- należy pisać językiem zrozumiałym, bez rozbudowanych opisów,
- niedopuszczalne są jakiekolwiek błędy (ortograficzne czy stylistyczne),

Na koniec kilka praktycznych uwag:
•należy pamiętać, iż list motywacyjny wraz z CV stanowi całość, komplet dokumentów. Dlatego właśnie nie powinien powielać informacji zawartych w CV, gdyż w żadnym stopniu nie jest to rozbudowana ani opisowa wersja CV,
•list motywacyjny nie musi być obszerny, dlatego nie warto pisać go „na siłę” i sztucznie zwiększać jego objętość. Wystarczy konkretnie uzasadnić swoje zainteresowanie daną ofertą.