Szkolenia

Czym właściwie jest szkolenie? To jedna z metod inwestowania w kapitał ludzki. Szkolenie powinno doskonalić umiejętności, które związane są z aktualnie wykonywaną pracą oraz konkretnym stanowiskiem. Dobre szkolenie jest dostosowane do potrzeb firmy, jak i osób w niej zatrudnionych, realizuje założone cele i jest efektywne.

Istnieje silna zależność pomiędzy jakością zasobów ludzkich przedsiębiorstwa,  a jego konkurencyjnością na rynku. Dlatego kadra zarządzająca firmami potrzebuje odpowiednich narzędzi do podnoszenia kwalifikacji pracowników i wiedzy, jak je wykorzystywać.  

Szkolenia, doradztwo, coaching, e-learning czy warsztaty grupowe stwarzają pracownikom bogate możliwości podnoszenia kompetencji, a strategiczne podejście do inwestycji w kadry pomaga przedsiębiorstwu realizować jego cele biznesowe. Nie jest jednak sztuką po prostu wydawać pieniądze na szkolenia, sztuką jest inwestować je tak, by wydatki zaprocentowały w przyszłości.

Kluczowe elementy szkolenia polegają na doprowadzeniu do takiego stanu, by każdy pracownik:

- rozumiał znaczenie jakości dla powodzenia firmy,

- dysponował podstawową wiedzą o kluczowych cechach jakości produktu,

- wiedział, co złego może się zdarzyć z materiałami, procesami i wyrobami,

- znał następstwa tych wad dla produktu, dla klienta i dla firmy,

- rozumiał znaczenie nieformalnej pętli sterowania oraz rolę pracownika i kierownika w jej działaniu,

- miał wystarczającą wiedzę o przyczynach i skutkach w procesie wytwarzania i w kontroli jakości.