Postępowania o udzielanie zamówień publicznych

 Nr sprawy  Data składania ofert  Tytuł postępowania  Etap
02/ZP/17 30.01.2017 
do godz. 15.00
Przeprowadzenie zajęć analitycznych w ramach projektu „ Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
03/ZP/17 30.01.2017 
do godz. 15.00
Przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy w ramach projektu „ Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym  Unieważnione
04/ZP/17 14.02.2017
do godz.
09.00
Przeprowadzenie szkolenia zarządzania stresem i kontrolowania emocji w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
05/ZP/17 14.02.2017
do godz.
09.00
Przeprowadzenie kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
10/ZP/17` 01.03.2017
do godz. 09.00
Wybór wykonawcy zadania najem basenu na szkolenie Ratownik Wodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
16/ZP/17 08.03.2017
do godz.
09:00
Przeprowadzenie szkolenie na członka służby porządkowej i służby informacyjnej w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
26/ZP/17 20.03.2017
do godz.
09.00
Przeprowadzenie szkolenie Stewarding – najwyższa jakość organizacji imprez (zrealizowany zgodnie z programem autorskim Polskiego Związku Piłki Nożnej) w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni” Wynik
27/ZP/17 21.03.2017
do godz.
15.00
Przeprowadzenie szkolenie w zakresie Indywidualnych Technik Ratunkowych (ITR) w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
40/ZP/17 21.04.2017
do godziny
09:00
Przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatów poświadczających umiejętności
z j. angielskiego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym
Wynik
42/ZP/17 28.04.2017
do godziny
09.00
Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu na ratownika wodnego wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych i ważnej legitymacji członkowskiej podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym W toku
43/ZP/17 05.05.2017
do godziny
09.00
Przeprowadzenie szkolenia „Praca w grupie” w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
50/ZP/17 19.05.2017
do godziny
09:00
Przeprowadzenie szkolenie – Sternik motorowodny; opłata za egzamin – sternik motorowodny; Koszt wydania patentu – sternik motorowodny w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Wynik
49/ZP/17 19.05.2017
do godziny
09:00
Przeprowadzenie kurs samoobrony w ramach projektu „Rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne na AMW w Gdyni”, finansowanego w ramach programu Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III, Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym

 

Wynik