Rekrutacja Projekt Bezpieczeństwo Wewnętrzne

FORMULARZ REKRUTACYJNY! 

Zapoznaj się z regulaminem!

Rekrutacja - informacje podstawowe:

1. Rekrutacja będzie otwarta dla:
a) studentów 2,3 roku I stopnia (studia licencjackie) kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne
b) studentów II stopnia (studia magisterskie) kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

2. Rekrutacja jest dwuetapowa:
a) Pierwszy etap to wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Rejestracja elektroniczna trwa do 27 października do godz. 23.59. Link do formularza - ZOBACZ!
b) Drugi etap to rozmowa rekrutacyjna. Rozmowy rekrutacyjne odbędą się w dniach 06-07 listopada. Rozmowa będzie dotyczyła kryteriów rekrutacyjnych - zobacz niżej.

3. Pozostałe informacje:
a) w każdej edycji projektu zostanie zrekrutowanych 80 uczestników projektu.
b) informacje na temat projektu - ZOBACZ!
c) harmonogram zajęć (prowizoryczny)- ZOBACZ!
d) rekrutacja będzie miała charakter otwarty i niedyskryminujący 
e) w przypadku pytań lub niejsności prosimy o kontakt mailowy z zespołem projektowym - ZOBACZ!

Kryteria rekrutacyjne:
- motywacja do zdobywania dodatkowych kompetencji. Weryfikowana będzie na podstawie rozmowy rekrutacyjnej oraz ankiety;

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc o rekrutacji decydować będzie:
- zdiagnozowany w rozmowie rekrutacyjnej niski poziom kompetencji zawodowych i/lub komunikacyjnych -3pkt
- udział w szkoleniach, w tym współfinansowanych ze środków UE, preferowane będą osoby, które nie uczestniczyły w szkoleniach (brak uczestnictwa -1pkt, oświadczenie)
- kolejność zgłoszeń -1pkt

Więcej informacji zawiera Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie - ZOBACZ!

 

Dokuemnty do pobrania:

Oświadczenie uczestnika

Deklaracja uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Umowa uczestnictwa w projekcie