Cel projektu

 

„ ABK przyczółkiem do kariery !” 

 

Głównym celem projektu jest świadczenie wysokiej jakości usług wspierających rozpoczęcie aktywności zawodowej uczestników projektu poprzez lepsze przygotowanie 210 studentów do wejścia na rynek pracy. 

Uczestnicy podniosą swoje kompetencje zgodnie z potrzebami gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa dzięki indywidualnym spotkaniom z wykwalifikowanym doradcą zawodowym, który dzięki dofinansowaniu zostanie zatrudniony w naszym biurze. 

Projekt ten skierowany jest do studentów cywilnych studiów stacjonarnych I stopnia (dla studiów licencjackich 2 i 3 rok, dla studiów inżynierskich 3 i 4 rok) i II stopnia (1 i 2 rok) wszystkich wydziałów AMW Gdyni.

Projekt „ ABK przyczółkiem do kariery !” będzie realizowany od 03.10.2016 do 30.09.2019 w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westeplatte. Projekt otrzymał finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014 – 2020 ogłoszonego w ramach Osi Priorytetowej III. Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług świadczonych przez Akademickie Biura Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.

loga UE