Misja

Akademickie Biuro Karier Akademii Marynarki Wojennej ma na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań ułatwiających studentom i absolwentom szkół wyższych start zawodowy. ABK ma za zadanie stworzenie dobrze funkcjonującego połączenia pomiędzy pracodawcą a absolwentem AMW. Aby to osiągnąć ABK wykonuję szereg innych działań ułatwiających absolwentowi wejście na rynek pracy:

  • ABK dostarcza informacji dotyczące taki kwestii jak: procedury rekrutacyjne w firmach, wymagane kompetencje na poszczególne stanowiska, kursy, szkolenia umożliwiające podwyższanie kwalifikacje;
  • Upowszechnia oferty pracy zarówno w kraju i za granicą;
  • Buduje bazy danych pracodawców oraz studentów i absolwentów, w celu wyselekcjonowania potencjalnych pracowników o umiejętnościach i predyspozycjach najbardziej odpowiadających wymaganiom pracodawcy;
  • Monitoruje działania zawodowe i osiągnięcia absolwentów na rynku pracy, a na podstawie zgromadzonych danych i statystyk informują uczelnie wyższe o zaobserwowanych tendencjach na rynku pracy oraz potrzebach tworzenia wymaganego na rynku profilu kształcenia;
  • Organizuje spotkania studentów i absolwentów z pracodawcami tj. konferencje, seminaria, prezentacje firm na terenie uczelni, Targi Pracy;
  • Promują wizerunek uczelni wyższych w środowisku akademickim oraz poza jego obrębem;
  • Promuje ideę biur karier oraz ich powoływania na innych uczelniach wyższych.